Kontakt

ORGANIZTORZY PROGRAMU

Organizatorem programu „Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy – Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich” jest Polski Związek Kolarski. Koordynację organizacyjną programu (w tym w zakresie wymaganej dokumentacji prowadzenia zajęć) powierzyliśmy Wielkopolskiemu Związkowi Kolarskiemu.

Polski Związek Kolarski
ul. Andrzeja 1 , 05-800 Pruszków
tel: (22) 738 83 81
e-mail: biuro@pzkol.pl

  1. Arkadiusz Bęcek – Sekretarz Generalny – nadzór nad całością programu (sekretarz@pzkol.pl )
  2. Agata Świeczka – Kierownik biura PZKol – sprawy organizacyjne, w tym: deklaracje i zgłoszenia szkółek, umowy z podmiotami prowadzącymi szkółki (współpraca, wkład własny, faktury), umowy z instruktorami prowadzącymi szkółki, ubezpieczenia dzieci.
  3. Marcin Gałus – Główny Księgowy PZKol – sprawy rozliczeń finansowych

Wielkopolski Związek Kolarski
ul. Wał Matejki 2, 62-800 Kalisz
tel: (62) 757 23 41
e-mail: wzkol1@wp.pl

  1. Lucjusz Wasielewski – Koordynator programu – sprawy organizacyjne w tym: koordynacja programu w zakresie – bieżącego działania szkółek, organizacji zawodów regionalnych i MP dla szkółek, organizacji obozów sportowych, bieżących kontaktów ze szkółkami i klubami, kontroli dokumentacji zajęć itp.