Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy

upowszechnienie sportu w szkółkach kolarskich – 2016
Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa określający kierunki działania PZKol na lata 2014 – 2020 zakłada trzy poziomy rozwoju dyscypliny, uzasadnione etapami szkolenia i osadzone w dzisiejszych realiach funkcjonowania sportu:

Poziom I – szkółki kolarskie – upowszechnienie sportu poprzez kolarstwo
– w okresie 2014 – 2020 zakładamy docelowo utworzenie i działanie 200 szkółek ściśle współpracujących z klubami kolarskimi w danym regionie

Poziom II – Szkoły Mistrzostwa Sportowego (SMS) i Kolarskie Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży (OSSM)
– zakładamy, że utalentowani młodzi kolarze, którzy trafią ze szkółek do klubów kolarskich będą mieli możliwość kontynuowania nauki i jednocześnie trenowania w SMS-ach lub w OSSM-ach. Aktualnie w strukturach PZKol działają 3 Szkoły Mistrzostwa Sportowego (publiczne – w Świdnicy, w Toruniu i w Żyrardowie) oraz 3 Kolarskie OSSM (w Kaliszu, w Kielcach i w Pruszkowie).
– w latach 2017 – 2020 roku planujemy powołanie kolejnych 5 – 6 kolejnych OSSM–ów.

Poziom III – Kadry Narodowe w kategoriach juniorów, młodzieżowców i seniorów (Elity)

Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa określił, że podstawą rozwoju kolarstwa będą szkółki kolarskie, w których swoje pierwsze szlify będą zdobywać uczniowie szkół podstawowych.
W 2014 roku został zrealizowany przez Wielkopolski Związek Kolarski projekt pilotażowy  dzięki któremu powstało 61 szkółek kolarskich w 4 województwach: dolnośląskim, kujawsko – pomorskim, śląskim i wielkopolskim. Doświadczenia tego projektu dały podstawy programowe i organizacyjne do realizacji w 2015 roku I edycji programu pn. „Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy – upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich”. W ramach tego programu działały 123 szkółki kolarskie – w tym 56 szkółek z programu pilotażowego 2014 roku oraz 67 nowych  szkółek. W zajęciach kolarskich uczestniczyło  ponad 1900 dzieci z klas IV – VI szkół podstawowych.  W programie zakupiliśmy dla szkółek 1166 rowerów oraz 1005 kompletów kasków i strojów kolarskich.

Najważniejsze założeni programowe, organizacyjne i finansowe programu tworzenia i działania szkółek kolarskich w 2016 roku:

 • Planujemy, że program obejmie działanie 158 szkółek kolarskich, w tym:
  • 50 szkółek, które działają od 2014 roku
  • 67 szkółek działających od 2015 roku
  • 41 nowych szkółek, które rozpoczęły działanie w 2016 roku.
 • Szkółki kolarskie powstają z inicjatywy szkół, samorządów, Regionalnych Związków Kolarskich, klubów kolarskich, które mają sprawować opiekę merytoryczną i organizacyjną i sprzętową nad działalnością „swoich” szkółek. Zadaniem klubów jest również wyławianie talentów do dalszego szkolenia w sekcjach klubowych.
 • Zajęcia w szkółkach mają być prowadzone dla 15 dzieci w formie zajęć pozalekcyjnych 2 razy w tygodniu po 2 godziny zajęć. Zajęcia prowadzą nauczyciele WF lub trenerzy (instruktorzy) kolarstwa.
 • W zajęciach mogą uczestniczyć tylko dzieci/uczniowie szkół podstawowych, którzy nie są zawodnikami klubowymi (to jest program upowszechniania sportu).
 • Zakładamy, że szkółki, które działały w 2015 roku (tzw. stare szkółki) prowadzą zajęcia od 01 lutego do 31 grudnia br. z przerwą wakacyjną (9 miesięcy). W tych szkółkach w zajęciach powinny uczestniczyć dzieci z naborów w 2015 roku. W przypadku rezygnacji dzieci z udziału w zajęciach w szkółkach powinny być przeprowadzone nabory uzupełniające.
 • Szkółki, które zgłosiły się do programu w 2016 roku rozpoczynają zajęcia od 01 kwietnia  (7 miesięcy).
 • Program działania szkółek kolarskich w 2016 roku obejmuje:
  • prowadzenie zajęć sportowych w szkółkach
  • zakup sprzętu sportowego (rowerów, strojów sportowych i kasków)
  • dofinansowanie organizacji 16 regionalnych zawodów kolarskich dla szkółek
  • organizację Mistrzostw Polski Szkółek – szosa, tor, MTB
  • organizację obozów sportowych w okresie wakacji
  • konferencję szkoleniową dla nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia w szkółkach
  • badania wydolnościowe dzieci w szkółkach.
 • Wszystkie dzieci w szkółkach są ubezpieczone (NNW).
 • Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na poziomie 70% a pozostałe 30% to finansowy wkład własny lokalnych operatorów szkółek
  – klubów, Regionalnych Związków Kolarskich lub innych podmiotów wspierających program (samorządów, szkół, ośrodków sportu itp.).

Dodatkowo kluby, szkoły i lokalne samorządy wspierają program poprzez nieodpłatne udostępnienie obiektów sportowych i sprzętu do organizacji zajęć.

PZKol jako ogólnopolski operator programu z reguły zawiera umowy na udział w programie bezpośrednio z klubami i to one przekazują do PZKol wymagany wkład finansowy. Natomiast kluby czy Regionalne Związki Kolarskie najczęściej korzystają ze wsparcia finansowego swoich samorządów (konkursy, umowy na realizację zadań publicznych itp.)
W wyjątkowych wypadkach PZKol będzie zawierał umowy (w wyniku udziału w konkursie lub innej procedurze) z lokalnymi samorządami.

Schemat relacji Klub – Szkółka
schemat_relacji_klub_szkolka