Komunikat w sprawie finansowania szkółek kolarskich i wpłat wkładu własnego w 2016 roku

Uprzejmie prosimy operatorów szkółek kolarskich, zakwalifikowanych do udziału w programie „Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa poziom pierwszy – Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich II”, o dokonywanie wpłat tzw. wkładu własnego w terminie do 30.05.2016 na rachunek 16 2030 0045 1110 0000 0400 3880 z dopiskiem „NPRK 2016 i nazwa lub adres szkółki (miejscowość)”.

Informacja na temat wysokości kwot wkładu własnego jest ujęta w załączonej tabeli.

SZKÓŁKI KOSZT ŚRODKI MSiT ŚRODKI WŁASNE WPŁATA – TERMINY
SZKÓŁKI Zarejestrowane
w 2014 – od 01.02
Wynagrodzenia instruktora
9 x 700,00 = 6 300,00
4 410,00 1 890,00 wpłata do PZKol;
– do 30.05 – 1890,00
Inne koszty programu: Każda szkółka powinna mieć zabezpieczone środki w kwocie min. 2000,00 z przeznaczeniem na koszty udziału zawodników w zawodach (Mistrzostwa Polski Szkółek, zawody regionalne i lokalne) oraz na udział w badaniach wydolnościowych Instytutu Sportu.
Wpłaty za udział w MP i w badaniach będą przekazywane do PZKol w wysokości i w terminach, które prześlemy w odrębnych komunikatach + zamieścimy na stronie internetowej.
Koszty udziału w zawodach regionalnych czy lokalnych (zakwaterowanie, wyżywienie, transport itp.) szkółki rozliczają bezpośrednio z regionalny/lokalnym organizatorem zawodów.
Udział w zawodach Mistrzostwach Polski Szkółek
MP MTB 10-11.09 Jelenia Góra
100 zawodników
Przewidywany koszt na zawodnika 50,00 /zawodnik Wpłata do PZKol w terminie podanym w odrębnym komunikacie
MP szosa
25-26.06 Raszków
250 zawodników
Przewidywany koszt na zawodnika 40,00 /zawodnik Wpłata do PZKol w terminie podanym w odrębnym komunikacie
MP tor
10-11.12 Pruszków
100 zawodników
Przewidywany koszt na zawodnika 50,00 /zawodnik Wpłata do PZKol w terminie podanym w odrębnym komunikacie
Udział w badaniach
Koszty wykonania badań 35,00 / zawodnik
525,00 / szkółka
Wpłata do PZKol w terminie ustalonym wg. harmonogramu badań
RAZEM 3 890,00
NIEFINANSOWY WKŁAD WŁASNY SZKÓŁEK/OPERATORÓW
Udostępnienie nieodpłatne
obiektów – sala gimnastyczna, siłownia, basen itp.
480,00 / szkółka Porozumienia lub oświadczenia z samorządami/szkołami/ – termin przekazania do 30.06
Nieodpłatny serwis rowerów, części 170,00 / szkółka Umowy PZKol z klubami
SZKÓŁKI
Zarejestrowane w 2015, – od 01.02
Wynagrodzenia instruktora
9 x 700,00 = 6 300,00
4 410,00 1 890,00 wpłata do PZKol;
– do 30.05 – 1890,00
Zakup rowerów: 7 szt. 5 880,00 2 835,00 wpłata do PZKol
-termin dostawy do ustalenia po zakończeniu procedur przetargowych (raczej IX lub X)
Inne koszty programu: Każda szkółka powinna mieć zabezpieczone środki w kwocie min. 1685,00 z przeznaczeniem na koszty udziału zawodników w wybranych zawodach (Mistrzostwa Polski Szkółek, zawody regionalne i lokalne) oraz na udział w badaniach wydolnościowych Instytutu Sportu.
Wpłaty za udział w MP i w badaniach będą przekazywane do PZKol w wysokości i w terminach, które prześlemy w odrębnych komunikatach + zamieścimy na stronie internetowej.
Koszty udziału w zawodach regionalnych czy lokalnych (zakwaterowanie, wyżywienie, transport itp.) szkółki rozliczają bezpośrednio z regionalny/lokalnym organizatorem zawodów.
Udział w zawodach Mistrzostwach Polski Szkółek
MP MTB 10-11.09 Jelenia Góra
100 zawodników
Koszt na zawodnika 50,00 / zawodnik Wpłata do PZKol w terminie podanym w odrębnym komunikacie
MP szosa
25-26.06 Raszków
250 zawodników
Koszt na zawodnika 40,00 / zawodnik Wpłata do PZKol w terminie podanym w odrębnym komunikacie
MP tor
10-11.12 Pruszków
100 zawodników
Koszt na zawodnika 50,00 / zawodnik Wpłata do PZKol w terminie podanym w odrębnym komunikacie
Udział w badaniach
Koszty wykonania badań 35,00 / zawodnik
525,00 / szkółka
Wpłata do PZKol w terminie ustalonym wg. harmonogramu badań
RAZEM 6 410,00
NIEFINANSOWY WKŁAD WŁASNY SZKÓŁEK/OPERATORÓW
Udostępnienie nieodpłatne
obiektów – sala gimnastyczna, siłownia, basen itp.
480,00 / szkółka Porozumienia lub oświadczenia z samorządami/szkołami/ – termin przekazania do 30.06
Nieodpłatny serwis rowerów, części 170,00/szkółka Umowy PZKol z klubami
NOWE SZKÓŁKI
Zarejestrowane w 2016 – 01.04
Wynagrodzenia instruktora
7 x 700,00 = 4 900,00
3 430,00 1 470,00 wpłata do PZKol;
– do 30.05 – 1470,00
Zakup rowerów: 8 szt. 6 720,00 3 240 ,00 wpłata do PZKol
-termin dostawy do ustalenia po zakończeniu procedur przatargowych (raczej IX lub X)
Zakup sprzętu sportowego
Kaski, stroje kolarskie
15 kpl. x 230,00 = 3450,00
2 415,00 1 035,00 Wpłata do PZKol – Termin dostawy do ustalenia j.w
Inne koszty programu: Każda szkółka powinna mieć zabezpieczone środki w kwocie min. 2000,00 z przeznaczeniem na koszty udziału zawodników w zawodach (Mistrzostwa Polski Szkółek, zawody regionalne i lokalne). Wpłaty za udział w MP będą przekazywane do PZKol w wysokości i w terminach, które prześlemy w odrębnych komunikatach + zamieścimy na stronie internetowej.
Koszty udziału w zawodach regionalnych czy lokalnych (zakwaterowanie, wyżywienie, transport itp.) szkółki rozliczają bezpośrednio z regionalny/lokalnym organizatorem zawodów.
Udział w zawodach Mistrzostw Polski Szkółek
MP MTB 10-11.09 Jelenia Góra
100 zawodników
Koszt na zawodnika 50,00 / zawodnik Wpłata do PZKol w terminie podanym w odrębnym komunikacie
MP szosa
25-26.06 Raszków
250 zawodników
Koszt na zawodnika 40,00 / zawodnik Wpłata do PZKol w terminie podanym w odrębnym komunikacie
MP tor
10-11.12 Pruszków
100 zawodników
Koszt na zawodnika 50,00 /zawodnik Wpłata do PZKol w terminie podanym w odrębnym komunikacie
RAZEM 7 745,00
NIEFINANSOWY WKŁAD WŁASNY SZKÓŁEK/OPERATORÓW
Udostępnienie nieodpłatne
obiektów – sala gimnastyczna, siłownia, basen itp.
480,00 / szkółka Porozumienia lub oświadczenia z samorządami/szkołami/ – termin przekazania do 30.06
Nieodpłatny serwis rowerów, części 170,00 / szkółka Umowy PZKol z klubami