Aktualności

Komunikat w sprawie finansowania szkółek kolarskich i wpłat wkładu własnego w 2016 roku

Uprzejmie prosimy operatorów szkółek kolarskich, zakwalifikowanych do udziału w programie „Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa poziom pierwszy – Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich II”, o dokonywanie wpłat tzw. wkładu własnego w terminie do 30.05.2016 na rachunek 16 2030 0045 1110 0000 0400 3880 z dopiskiem „NPRK 2016 i nazwa lub adres szkółki (miejscowość)”.

Informacja na temat wysokości kwot wkładu własnego jest ujęta w załączonej tabeli.