REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁEK KOLARSKICH w kolarstwie szosowym – Raszków, 25-26 czerwca 2016r.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

REGULAMIN
MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁEK KOLARSKICH
w kolarstwie szosowym
Raszków, 25-26 czerwca 2016r.
IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

 1. Organizator:
  • Polski Związek Kolarski
  • Wielkopolski Związek Kolarski
  • Gmina i Miasto Raszków
 2. Cel:
  • wyłonienie najlepszych uczniów klas IV – VI biorących udział w Projekcie Rozwoju Kolarstwa
  • ocena nabytych umiejętności w zakresie jazdy na rowerze
  • promocja prozdrowotnych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu
  • upowszechnianie sportu wśród uczniów szkół podstawowych
  • poprawa ogólnej sprawności fizycznej uczniów
  • przeciwdziałanie patologii wśród dzieci i młodzieży
  • rywalizacja rówieśnicza i sportowa zgodnie z zasadami fair play
 3. Termin i miejsce:
  • Mistrzostwa zostaną rozegrane w dniach 25-26.06.2016 r. w Raszkowie
 4. Uczestnictwo:
  • prawo startu mają uczennice i uczniowie klas IV – VI biorący udział w Projekcie Rozwoju Kolarstwa zgodnie z przyznanymi limitami na województwa:
   1. Dolnośląskie – 37 miejsc
   2. Kujawsko-pomorskie – 59 miejsc
   3. Lubelskie – 6 miejsc
   4. Lubuskie – 5 miejsc
   5. Łódzkie – 10 miejsc
   6. Małopolskie – 8 miejsc
   7. Mazowieckie – 16 miejsca
   8. Opolskie – 13 miejsca
   9. Podkarpackie – 2 miejsc
   10. Podlaskie – 5 miejsca
   11. Pomorskie – 3 miejsca
   12. Śląskie – 17 miejsc
   13. Świętokrzyskie – 8 miejsc
   14. Warmińsko-mazurskie – 14 miejsca
   15. Wielkopolskie – 35 miejsc
   16. Zachodniopomorskie – 12 miejsc
 5. Zgłoszenia:
  • zgłoszenia imienne uczniów należy nadsyłać na adres: Wielkopolski Związek Kolarski, 62-800 Kalisz, ul. Wał Matejki 2, fax 62 767 77 84, e-mail: wzkol1@wp.pl w terminie do 20 czerwca br.
  • weryfikacja zgłoszeń w dniu 25.06.2016 r. w biurze zawodów (Urząd Stanu Cywilnego w Raszkowie z siedzibą w Przybysławicach) od godz. 10.00-11.30
  • odprawa techniczna o godz. 12.30
 6. Sposób przeprowadzenia:
  • 06.2016 r. – Przybysławice, godz. 14.00 jazda indywidualna na czas przeprowadzona przy całkowicie zamkniętym ruchu drogowym, dystans dla uczniów i uczennic klas IV-V 3km, a dla uczniów i uczennic klas VI 5km, trasa z nawrotem: Przybysławice – Rąbczyn.
  • 06.2016 r. – Raszków, godz.10.00 wyścig ze startu wspólnego przeprowadzony przy ruchu drogowym częściowo ograniczonym, dystans dla uczniów klas VI 32km (4 okrążenia), uczennic klas VI 24km (3 okrążenia), uczniowie i uczennice klas IV-V 16km (2 okrążenia), trasa: Raszków– Skrzebowa– Głogowa – Raszków.
  • wyścigi zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZKol.
 7. Zasady finansowania:
  • koszty organizacyjne Mistrzostw pokrywa Polski Związek Kolarski, a koszt dojazdu uczniów pokrywają szkoły, kluby i szkółki kolarskie
  • dopłata do uczestnika szkółki wynosi 40 zł
  • dopłata trenera – opiekuna wynosi 70 zł
 8. Nagrody:
  • zwycięzcy w jeździe indywidualnej na czas i w wyścigu ze startu wspólnego w kategorii dziewcząt i chłopców otrzymują koszulkę Mistrza Polski,  za miejsca I – III medale i puchary,  a za miejsca I-VI dyplomy
  • wszyscy uczestnicy otrzymują koszulki oraz certyfikaty
 9. Postanowienia końcowe:
  • sędzią głównym zawodów jest Tadeusz Dyrdyn;
  • uczniowie obowiązkowo startują w sztywnych kaskach i na rowerach z przełożeniem 46×16
  • za wypadki na trasie zaistniałe z winy startujących lub osób towarzyszących – organizator nie odpowiada;
  • dyrektorem wyścigu jest Lucjusz Wasielewski, Prezes Wielkopolskiego Związku Kolarskiego, tel. 62 757 23 41, kom. 502 368 573;
  • w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym;
  • zakwaterowanie i wyżywienie: Bursa Medycznego Studium Zawodowego w Ostrowie Wlkp, ul. Limanowskiego 17. Wyżywienie rozpoczyna się kolacją w dniu 25.06.2016r. i kończy obiadem 26.06.2016r.

Zespół Opieki Zdrowotnej:
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Limanowskiego 20, tel: 62 595 11 00

ORGANIZATOR

Załączniki:
REGULAMIN MP RASZKÓW 2016